Germicidné žiariče GARA

Zariadenie určené na ničenie mikroorganizmov vo vzduchu.

Germicídny žiarič uzavretý GARA 30 WU - závesný , 30WU/M- mobilný

Uzavretý žiarič je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, vybavený časovačom, s pripojením priamo do zásuvky. Sterilizácia vzduchu je zabezpečená ventiláciou vzduchu, sterilizáciu je možné vykonať za prítomnosti osôb. Plocha miestnosti - počet žiaričov do 25 m2 -1 do 40 m2- 2 do 60 m2 -3. Doporučená doba ožarovania je 3- 4 hodiny denne v 2 -3 rôznych časových intervaloch. Hmotnosť 5,5 kg rozmery 126 x12x12 cm Množstvo exp. vzduchu/hod. 110 m3/hod. Počet možných predvolených intervalov žiarenia : 7 . Možnosť doplniť počítadlom prevádzkových hodín.


Germicídny žiarič otvorený GARA 30 WO – závesný, WO/M - mobilný

Priame ožarovanie je najúčinnejší spôsob sterilizácie vzduchu. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách. Praktické použitie priameho ožarovania sa obmedzuje na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia. Vybavený časovačom , flexošnúrou so zapojením priamo do zásuvky. Plocha miestnosti -počet žiaričov do 45 m3 -1 do 90 m3 -2 . Doporučená doba ožarovania je 2 hodiny denne v 2 rôznych časoch. Hmotnosť 3 kg , rozmery 105 x 11 x 5 cm, Germicídna výbojka 30 W. Počet možných predvolených intervalov :7. Možnosť doplniť počítadlom prevádzkových hodín.


Germicídny žiarič otvorený GARA 30 WO /C– závesný

Priame ožarovanie je najúčinnejší spôsob sterilizácie vzduchu. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách. Praktické použitie priameho ožarovania sa obmedzuje na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia. Bez časovača, pripojenie : na zvláštny elektrický okruh so samostatným istením. Germicídna výbojka 30W.


Germicídny žiarič otvorený GARA 30 WO /CZ– s podstropným závesom

Priame ožarovanie je najúčinnejší spôsob sterilizácie vzduchu. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách. Praktické použitie priameho ožarovania sa obmedzuje na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia. Bez časovača, pripojenie : na zvláštny elektrický okruh so samostatným istením. Germicídna výbojka 30W.


Germicidný žiarič kombinovaný GARA2x30 WK – závesný, 30WK/M - mobilný

Kombinovaný žiarič umožňuje ideálne riešenie sterilizácie miestnosti .Vhodným naprogramovaním expozičných časov je možné vhodne kombinovať priame aj nepriame ožarovanie v závislosti od prítomnosti osôb v miestnosti a maximalizovať účinnosť žiarenia. Vybavený časovačom , počítadlom prevádzkových hodín, flexošnúrou so zapojením priamo do zásuvky. Plocha miestnosti -počet žiaričov do 40 m2 - 2 , 60 m2 -3. Množstvo exp. vzduchu/hod. 110 m3/hod. Doporučená doba ožarovania je 1-2 hodiny denne v 2 rôznych časoch. Hmotnosť 9 kg , rozmery 136 x 15 x 15 cm, Germicídna výbojka 2 x 30 W. Možnosť predvoľby intervalov : 50 .