Prenosný defibrilátor AED iPAD

Zariadenie, ktoré je jednoducho použiteľné aj pre minimálne školené osoby.

Prenosný defibrilátor AED iPAD je poloautomatický externý defibrilátor vhodný pre používanie aj nevyškolenými osobami. Defibrilátor je maximálne efektívne a život zachraňujúce zariadenie. Od začatia záchrannej akcie poskytuje používateľovi jednoduché a jasné hlasové pokyny, krok po kroku, v českom jazyku. Zariadenie je ľahké a napájané batériou, čo mu umožňuje jednoduchú prenosnosť.
Defibrilátor iPAD je určený pre použitie pri ventrikulárnej fibrilácii a rýchlej ventrikulárnej tachykardii. Tieto dve sú najčastejšie príčiny náhlych zástav srdca. Tento stav môže nastať náhle a bez varovania u človeka akéhokoľvek veku. Jediným efektívnym riešením pri tomto stave je aplikácia defibrilačného šoku.

Technické špecifikácie:
  • Prac. režim : Poloautomatický
  • Krivka : Bifázická (typ BTE)
  • Energia : 150–200 J
  • Dospelí / Deti : Nominálne 150 J do 50 záťaže/ nominálne 50 J do 50 záťaže
  • Doba nabíjania : menej než 20 sekúnd
  • Inštrukcie : podrobné hlasové správy v českom jazyku po celú dobu defibrilácie
  • Ovládacie prvky : tlačidlo výboja, info-tlačidlo, tlačidlo On/off
  • Kontrolky : 7 rôznofarebných LED diod, info-tlačidlo