Zákazník

  • Fakturačné údaje

  • Objednávané produkty

  • Pri objednávaní tovaru je nutné vyplniť osobné údaje. Tieto údaje majú iba adresnú funkciu, nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, nebudú nijako zneužité ani využité na iné účely. Po obdržaní objednávky Vás budeme kontaktovať. Po vybavení objednávky Vám tovar zašleme prostredníctvom doručovateľskej služby. Poplatky za doručovateľskú službu sú podľa aktuálne platného cenníka.