Firemné podujatia

Spoločnosť Fazzini Slovakia s.r.o. usporiadala v minulých rokoch v spolupráci s veľkodistribučnou spoločnosťou MED-ART viaceré akreditované odborné semináre.
Účelom seminárov bolo predstaviť odbornej verejnosti spoločnosť Fazzini Slovakia s.r.o. ako dovozcu zdravotníckych pomôcok a materiálu a oboznámiť ju so sortimentom, ktorý predstavuje viac ako 4000 druhov zdravotníckych výrobkov.
Na seminár boli pozvaný predovšetkým pracovníci výdajni ZP, nemocničných lekárni a vrchné sestry zo zdravotníckych a opatrovateľských zariadení. Okrem predstavenia časti sortimentu spoločnosti Fazzini a spôsobu spolupráce s distribučnou spoločnosťou MED-ART, na seminári odzneli aj nasledovné odborné prednášky:

  • Využitie zdravotníckeho materiálu v anestézii a intenzívnej medicíne.
  • Prístrojová technika a vybavenie v nemocničnej, sociálnej a domácej starostlivosti o pacienta.
  • Moderné postupy v oblasti obväzového spotrebného materiálu a ochranných osobných pomôcok s dôrazom na antialergénne vlastnosti.

Po skončení prednášok bola individuálna diskusia a prípade záujmu bola poskytnutá pracovníkmi spoločnosti individuálna odborná konzultácia týkajúca sa jednotlivých výrobkov. Spoločnosť Fazzini plánuje aj v budúcnosti usporadúvať podobné akcie v spolupráci so svojimi partnerskými distribučnými spoločnosťami aby oboznámila širokú verejnosť s novinkami a ďalej rozširovala spoluprácu s nimi.

V roku 2009, 10.-13. decembra, spoločnosť Fazzini Slovakia s.r.o. v spolupráci s distribučnou spoločnosťou Med-Art, usporiadala pre svojich najlepších zákazníkov zájazd do Padovy a Benátok s názvom "Vianočné Benátky". Zájazdu sa zúčastnili zástupcovia 20 výdajní zdravotníckych potrieb z celého Slovenska, spolu s konateľom spoločnosti.

V júni roku 2010 sa uskutočnila pre zákazníkov prezentačné akcia v Beskydách, organizovaná v spolupráci s firmou Maxis.
V septembri 2010 bol znovu zorganizovaný zájazd pre najlepších zákazníkov do Rimimi a San Marína.

Fotografie z firemných podujatí si môžete pozrieť v Galérii.